09128050971

چاپ عکس روی شاسی چوبی

انواع فایل های مجاز : jpeg, pdf, حداکثر اندازه فایل: 2 GB.
در نظر داشته باشید که هرچه تیراژ بالا تر باشد قیمت نهایی از تخفیف بیشتری برخوردار میگردد.